REGULAMENT CONCURS « Giveaway »

SECTIUNEA 1. Organizator:

Concursul « Giveaway » este organizat de Autobro Online Shop , cu sediul in Calea Vitan, nr. 215-217, Sector 3, Bucuresti, Romania , CUI RO40018996 , J40/15033/2018 , e-mail: contact@autobro.ro .

Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

 

SECTIUNEA 2. Locul si perioada de desfasurare a concursului:

Concursul este organizat si se desfasoara pe pagina de Facebook AutoBro.ro - Piese Auto Online ( https://www.facebook.com/autobro.romania ) in perioada 25.10.2022 - 08.11.2022.

 

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook , completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale.

Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou.

 

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina https://autobro.ro/  si de pe pagina oficiala de Facebook https://www.facebook.com/autobro.romania

Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 25.10.2022 – 08.11.2022, astfel:

1. Urmareste pagina oficiala https://www.facebook.com/autobro.romania

2. Distribuie poza concursului

https://www.facebook.com/photo/?fbid=215275094179452&set=a.211090221264606

3. Eticheteaza intr-un comentariu persoana cu care vrei sa bei prima cafea facuta la acest espressor

Simpla devenire de urmaritor pe pagina de Facebook nu presupune si inscrierea in concurs, sunt necesari toti 3 pasii.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se va acorda drept premiu un espressor de cafea, complet utilat, marca LiVOO

Premiul acordat nu pot fi inlocuit cu un alt premiu si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in bani. In cazul refuzului potentialului castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara etc.), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform Regulamentului, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a redistribui premiul.

 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti utilizand site-ul www.random.org , in ziua de 09.11.2022.

 

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Castigatorului concursului de pe Facebook i-se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in 24 de ore dupa incheierea jurizarii, astfel: va fi contactat prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le-a completat in profilul lui de pe Fcebook si ii se va afisa numele pe pagina oficiala AutoBro.ro - Piese Auto Online de pe Facebook.

In cazul in care castigatorul nu trimite in 72 de ore informatiile solicitate de catre Organizator sau daca a furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, utilizand acelas mecanism.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatoarelor din motive care nu tin de el.

Castigatorul va intra in posesia premiului, incepand cu data 10.11.2022, astfel:

1. Dupa extragere, Autobro Online Shop va solicita datele de contact (adresa si numar de telefon) ale castigatorului in vederea acordarii premiului.

2. Premiul se poate ridica personal din magazinul nostrum sau se expediaza gratuit prin curier la adresa castigatorului.

 

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor.

 

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 08.11.2022, ora 24:00 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea.

 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe website-ul https://autobro.ro  . Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament.

Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de Facebook.

 

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Autobro Online Shop si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

 

Nu ai gasit piesa dorita?